2014 • Xuân Quý Tị
 • Boyscout Hiking
 • Cubscout Day Camp Summer 2014
 • Cub Scout Bridging Ceremony 2014
 • Girl Scout Court of Honor 2014
 • Christmas Party 2014
 • Flag Day
 • Scout Orama
 • Boy Scout Volunteer
 • Popcorn Sales
 • Girl Scout Tea Party 2014
 • Boy Scout Camp Nov 2014
 • Cub Scout field trip Explotarium in San Francisco
 • Xuân Quý Tỵ
 • Xuân Quý Tỵ
 • Derby Wooden Race 2014
 • Water Roket Day 2014
 • Trại Anh Em Ta Về 2014
 • Rafting 2014
 • Tiger Field Trip 2014
 • Hướng Đạo Việt Nam 2014
 • Summer activity
 • Cub scout field trip at California Academy Science
 • Cub scout bridging ceremony 2012
 • Chesbrough camp november_2012
 • christmas party 2011
 • Sub scout 2012
 • Gem show and chess 2012
 • Halloween 2012
 • Cub scount Halloween 2012
 • Girl scout Halloween 2012
 • Girl scout Halloween 2012
 • Junior bronze award 2010
 • Xuân Nhâm Thìn
 • Religious emblems march 2010
 • Trại Trí Dũng 2010
 • Trại Trí Dũng 2010
 • Webelos day camp june 2011
 • Wood badge ceremony May 2012
 • Christmas Party 2014
 • Christmas Party 2014
 • Christmas Party 2014
 • Christmas Party 2014
 • Christmas Party 2014
 • Girl scout Court of Honor 2014
VÀI NÉT VỀ LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO LẠC VIỆT THÀNH PHỐ SAN JOSE
  Liên đoàn hướng đạo Lạc Việt được thành lập tại San Jose vào tháng 10 năm 2006, có đủ 4 ngành hướng đạo: Ấu, Thiếu, Thanh, và Tráng, ghi danh với hội Nam(BSA) và hội Nữ (GSUSA) Hướng Đạo Hoa Kỳ với các danh số:
Ấu Đoàn Lạc Việt: Pack 610 (Nam - tuổi từ 5 - 11). Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến của Ấu Đoàn ở đây
Đoàn Nữ Lạc Việt: ghi danh với hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) với danh số 610-10, tuổi từ 5-11 (Chim Non), và 11-14 (Thiếu Nữ).Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến girl scout ở đây. Cho Phụ Huynh của các em mới gia nhập đoàn, xin xem Girl Scout Parent's Orientation ở đây
Thiếu Đoàn Lạc Việt: Troop 610 (Nam - tuổi từ 11 - 18). Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến boy scout ở đây
Thanh Đoàn Lạc Việt: Crew 610 (Nam & Nữ - tuổi từ 14 - 21). Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến thanh đoàn Venture Scouts ở đây
Tráng Đoàn Lạc Việt: các trưởng của các đơn vị trên và các tráng sinh ghi danh như là một "Leader"
  Hướng Đạo là phong trào giáo dục nhằm bổ túc giáo dục học đường và gia đình cho thanh thiếu niên, có tính cách hoàn vũ, không phân biệt màu da, tôn giáo, trình độ. Đến với phong trào là hoành toàn do tự nguyện, và phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Lời hứa, luật Hướng Đạo là kim chỉ nam cho mọi hướng đạo sinh theo mà trau luyện cho mình. Môi trường thiên nhiên và phương pháp hàng đội là căn bản của sinh hoạt hướng đạo.

Webelos Training Camp 2017

Mười Năm Nhìn Lại

VIDEO SINH HOẠT:
Total Visitors: