Chương trình sinh hoạt của liên đoàn cho năm 2014 đã được phổ biến. Xin mời quý phụ huynh, các trưởng, và các đoàn sinh xem thêm chi tiết Ở ĐÂY
VÀI NÉT VỀ LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO LẠC VIỆT THÀNH PHỐ SAN JOSE
  Liên đoàn hướng đạo Lạc Việt được thành lập tại San Jose vào tháng 10 năm 2006, có đủ 4 ngành hướng đạo: Ấu, Thiếu, Thanh, và Tráng, ghi danh với hội Nam(BSA) và hội Nữ (GSUSA) Hướng Đạo Hoa Kỳ với các danh số:
Ấu Đoàn Lạc Việt: Pack 610 (Nam - tuổi từ 6 - 11). Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến của Ấu Đoàn ở đây

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:

3/30/14 - LĐ Lạc Việt sẽ sinh hoạt tại:
LĐLV sẽ trở lại sinh hoạt bình thường tại TTCG từ 2:00PM đến 4:30PM.3:00 PM Nghi lễ trao các Đẳng Hiệu Tôn Giáo (Religious Emblem) tại Vương Cung Thánh Đường St. Joseph, 80 S. Market St, San Jose, CA 95113.
Kính mời quí phụ huynh, và gia đình của gần 100 em HĐS đã tốt nghiệp các chương trình ĐHTG trong năm qua đến tham dự nghi lễ trao các Đẳng hiệu Tôn Giáo cho các em.

Đoàn Nữ Lạc Việt: ghi danh với hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) với danh số 610-10, tuổi từ 6-11 (Chim Non), và 11-14 (Thiếu Nữ).Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến girl scout ở đây
Thiếu Đoàn Lạc Việt: Troop 610 (Nam - tuổi từ 11 - 18). Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến boy scout ở đây
Thanh Đoàn Lạc Việt: Crew 610 (Nam & Nữ - tuổi từ 14 - 21). Xin xem thêm chi tiết về chương trình thăng tiến thanh đoàn Venture Scouts ở đây
Tráng Đoàn Lạc Việt: các trưởng của các đơn vị trên và các tráng sinh ghi danh như là một "Leader"
  Hướng Đạo là phong trào giáo dục nhằm bổ túc giáo dục học đường và gia đình cho thanh thiếu niên, có tính cách hoàn vũ, không phân biệt màu da, tôn giáo, trình độ. Đến với phong trào là hoành toàn do tự nguyện, và phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Lời hứa, luật Hướng Đạo là kim chỉ nam cho mọi hướng đạo sinh theo mà trau luyện cho mình. Môi trường thiên nhiên và phương pháp hàng đội là căn bản của sinh hoạt hướng đạo.

Trại Liên Kết - June 2013

Lời hứa hướng đạo
On my honors I will do my best
To do my duty to God and my country
and to obey the Scout Law;
To help other people at all times;
To keep myself physically strong,
mentally awake, and morally straight.


On my honor, I will try:
To serve God and my country,
To help people at all times,
And to live by the Girl Scout Law.
VIDEO SINH HOẠT:
Total Visitors: