Các Trưởng

Đoàn

Trưởng

Ấu (Cub Scouts)

Cub Master:
Trưởng Duy Trần

Tiger

Wolf

Bear

Webelos I

Webelos II

Trưởng Chính Khúc Trưởng Khánh Trân Phan Trưởng Cường Phạm Trưởng Thịnh Hồng Lê Trưởng Duy Trần
Trưởng Thủy Trần Tráng Mỹỹ Khanh Nguyễn Trưởng Hiếu Vũ Trưởng Đức Danny Phạm Trưởng Khánh (Kent) Võ
Tráng Vy Vân Vũ Tráng Katlyn Nguyễn Trưởng Kim Lê Trưởng Đức Đặng Trưởng Chương Võ
Tráng Thu Lê Tráng Tuấn Nguyễn Trưởng Minh Nguyễn Trưởng Phước Nguyễn Trưởng Thưởng Dương
  Tráng Đạt Vũ Tráng Dũng Trần Tráng Mỹ Dung Đỗ  
    Tráng Thomas Trang Tráng Thy Huỳnh  
    Tráng Tịnh Võ    

Assistant Cub Master:
Trưởng Cường Phạm
Chim Non (Daisies, Brownies, Juniors)

Daisy

Brownie

Junior

Trưởng Xuân Lan Trưởmg Ánh Hà Trưởng Tâm
Trưởng Angie Trưởng Thanh Trưởng Mai
Trưởng Brigitte Trưởng Thọ Trưởng Kim Anh
Trưởng Vanessa Trưởng Uyên  
Trưởng Mai Anh Trưởng Quỳnh Hoa  
  Trưởng Mai  
Thiếu Nữ (Cadettes, Seniors, Ambassadors)

Cadette

Senior

Ambassadors

Trưởng Thanh Vân    
Trưởng Kim Hoàng    
Trưởng Nhất Minh    
Trưởng Hương Trần    
Thiếu Nam (Boy Scouts)

Scout Master:
Trưởng Minh Mạc

Boyscout

   
Trưởng Minh Mạc Trưởng Dzung  
Trưởng Phụng Trần Trưởng Anh Đào Bùi  
Trưởng Sơn Nguyễn Trưởng Jonathan Đinh  
     
Thanh Nam & Nữ (Venturers)

Venture

   
Trưởng Hương    
Trưởng Thiện    
Tráng (Rover)

Rover

   
Trưởng Phò    
Trưởng Nhượng