Hội Phụ Huynh

"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Hội Phụ huynh Lạc Việt là một thành viên của LĐ Hướng đạo Lạc Việt. Hội Phụ Huynh được lập ra với mục đích duy nhất, tích cực yểm trợ các chương trình sinh hoạt của Hội Đồng Liên Đoàn và toàn Liên đoàn Lạc Việt, để Liên đoàn ngày thêm phát triển, vững mạnh.

Ban chấp hành hội Phụ huynh do toàn thể Phụ huynh bầu chọn trong kỳ đại hội Phụ huynh được tổ chức 2 năm một lần. BCH Phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành hội Phụ huynh trong nhiệm kỳ 2 năm của mình

Ban Chấp Hành

Chức vụ Tên Họ Email Điện thoại
Hội Trưởng Kim Lê lehkim_99@yahoo.com 408-250-1329
Hội Phó Linh Võ linhthuyvo@yahoo.com 408-218-2814
Hội Phó Tin Nguyễn nguyentinthanh@yahoo.com 510-552-0337
Thư Ký Kim Chi k_chi9@yahoo.com 408-667-1755
Thủ Quỹ Huy Thái vinhhuy251@yahoo.com 408-218 2814
Trưởng Ban Ẩm Thực Linh Võ linhthuyvo@yahoo.com 408-218-2814
Trưởng Ban Đời Sống Tin Nguyễn nguyentinthanh@yahoo.com 510-552-0337
Phó Ban Đời Sống (nhóm 1) Đinh Nguyễn dinhnguyen00@yahoo.com 408-429-9700
Phó Ban Đời Sống (nhóm 2) Hương Lê qvh_2004@yahoo.com 408-603-9758
Phó Ban Đời Sống (nhóm 3) Quỳnh Lê ledieuquynh@yahoo.com 408-307-1514
Phó Ban Đời Sống (nhóm 4) Tony Huỳnh tungh70@yahoo.com 408-693-1212
Trưởng Ban Trật Tự Phi Trần philliptran200@yahoo.com 408-318-5929
Phó Ban Trật Tự Donny Phan donnymba04@gmail.com 408-531-5481
Phó Ban Trật Tự (nhóm 1) Hiếu Dương hieuduong@hotmail.com 408-531-5481
Phó Ban Trật Tự (nhóm 2) Trọng Lê leblank_2000@yahoo.com 408-819-8675
Phó Ban Trật Tự (nhóm 3) Nhân Nguyễn mailnhan@yahoo.com 408-544-0655
Phó Ban Trật Tự (nhóm 4) Hồ Thanh Vũ hovu08@yahoo.com 408-646-5041
Trưởng Ban Thể Thao Dũng Nguyễn anzes211@yahoo.com
Trưởng Ban Văn Nghệ Dũng Nguyễn anzes211@yahoo.com
Trưởng Ban Báo Chí Wiley Nguyễn wiley.nguyen@gmail.com 408-921-2204
Subscribe to lacviet_610_ph yahoo group  Phụ Huynh Đăng Ký Công Tác Phục Vụ Liên Đoàn
Xin xem lịch đăng ký ở đây